Social Rekrytering – Facebook

CareerHub är ett HR Verktyg för arbetsgivarens Employer Brand. Verktyget syftar till att skapa, hantera och underhålla karriäsidorna på hemsidan, på sociala konton men även nischade undersajter där karriärinformation bör finnas.

CareerHub integreras och bäddas in på bl. a. företagets Facebook-konto och information om er som arbetsgivare görs då tillgänglig för flera hundra miljoner besökare. Framförallt görs informationen tillgänglig för en majoritet som faktiskt förväntar sig att ert företag även ska tillhandahålla information på Sociala konton.

Vi ser fram emot att hjälpa er att kommunicera ut ert Employer Brand redan idag.