CareerHub är ett IT-stöd som syftar till att underlätta för arbetsgivaren att skapa, hantera och förvalta sitt Employer Brand.

Detta görs genom ett modernt CMS (Content Management System) vid namn CareerHub. CareerHub kopplas mot företagets karriärwebb, mot sociala konton som Facebook men även nischade eller tillfälliga undersajter.

Från CareerHub tar arbetsgivaren alltså total kontroll  över sina karriärsidor oavsett var dessa finns. Systemet är dynamiskt, innehåller språkstöd och såklart webbaserat. Framförallt tar arbetsgivaren större kontroll över sitt arbetsgivarvarumärke på webben.