Externt Employer Brand

Inom HR (Human Resources) delar man upp en arbetsgivares Employer Brand i två. Å ena sidan har en arbetsgivare ett internt Employer Brand, å andra sidan ett externt Employer Brand.

Internet Employer Brand:

Det interna Employer Brand vänder sig framförallt mot nuvarande medarbetare och svarar på frågan hur man kommunicerar med befintliga medarbetare och vilken relation man har till de anställda.

Externa Employer Brand:

Svarar främst på frågan vilka medarbetare arbetsgivaren önskar attrahera och vad dessa kan erbjudas.