Employer Branding

Employer Brand är som mycket annat, ett koncept och förhållningssätt, från USA. Employer Brand kan enklast förklaras med den image en arbetsgivare har gentemot framtida, befintliga och tidigare medarbetare.

Denna image kan vara mer eller mindre uttalad. När en arbetsgivare arbetar på sitt Employer Brand tar företaget  större kontroll över sin image som arbetsgivare och kan enklare styra de associationer som ofrånkomligt annars sker mer slumpartat.