platforms

Möjligheten


CareerHub är en möjlighet för företag att skapa moderna karriärsidor i världsklass genom att synliggöra företagets..

 

…kultur

cultureblack

..medarbetare

employeesblack

..erbjudande

offerblack

..arbetsplats

workplaceblack

..karriärvägar

careersblack

..jobberbjudanden

jobboffersblack

..på ett socialt, modernt, lättöverskådligt sätt – på talangernas villkor

Påverka hur ni uppfattas som arbetsgivare

Konsten att attrahera och rekrytera rätt medarbetare blir allt viktigare. Som arbetsgivare kan ni genom flera olika insatser komma att forma den bild av vilka ni vill vara – ert Employer brand

Överträffa förväntningarna

Av drygt 26 000 utfrågade studenter svarade 74 % att de använder företagets webb som den viktigaste källan för karriärinformation.

Hela 94 % av svarande ansåg även att företag ska finnas med på ytterligare minst ett socialt forum där Facebook är det mest populära alternativet.*

Allt från ett ställe

Med CareerHub skapar, hanterar och underhåller ni era karriärsidor på er hemsida, sociala konton, till och med i mobilen – allt från ett ställe!

 

Kontakta oss